t.ex. abonnemang, surf, mm

Hur vidarekopplar jag mina samtal till röstbrevlådan vid upptaget?

Ifall du är upptagen i samtal kan du vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda istället. Tryck **67*0673XXXXXXXXX byt ut X mot ditt mobilnummer utan första nollan tryck # SEND/LUR.

Exempel för telefonnummer 0712345678:
**67*0673712345678# SEND/LUR

Ta bort kopplingen genom att trycka #67# SEND/LUR. Du kan kontrollera din koppling genom att trycka *#67# SEND/LUR.

 

Du kan ladda ner en manual för din röstbrevlåda här. I manualen hittar du alla olika inställningar för din röstbrevlåda. 

t.ex. abonnemang, surf, mm