t.ex. abonnemang, surf, mm

Jag vill ändra hur många signaler det kopplas innan samtalet går till röstbrevlådan. Hur gör jag?

När du inte finns tillgänglig för att svara kopplas personen vanligtvis till röstbrevlådan efter 25 sekunder. Såhär gör du för att förlänga eller förkorta denna tid (max är 30 sek): Tryck *61*46673XXXXXXXXX byt ut X mot ditt mobilnummer utan första nollan, tryck **tid # SEND/LUR. Byt ut tid mot den tid du önskar ha 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder. 5 sekunder motsvarar 1 signal.

Exempel för telefonnummer 0712345678 och 2 signaler:
*61*4667712345678**10#

Ta bort kopplingen genom att trycka #61# SEND/LUR. Du kan kontrollera din koppling genom att trycka *#61# SEND/LUR.

Du kan ladda ner en manual för din röstbrevlåda här. I manualen hittar du alla olika inställningar för din röstbrevlåda. 

t.ex. abonnemang, surf, mm