t.ex. abonnemang, surf, mm

Vad kostar det om jag ringer från Sverige till ett land inom EU/EES?

Befinner du dig i Sverige och ringer till utlandet så debiteras du separat enligt vår vanliga prislista. Du hittar priser för utlandssamtal här. Det gäller även om du ringer från Sverige till ett land inom EU/EES. 

Öppningsavgift är alltid 0,65kr/samtal om du ringer från Sverige till utlandet oavsett vilket land som du ringer till sedan varierar samtalstaxan beroende på vilket land som du ringer till. 

OBS! Ringer du från Sverige till ett svenskt mobilnummer som befinner sig i utlandet så debiteras du inte för detta samtal. Det är enbart om du ringer till ett utländskt nummer från Sverige som du debiteras enligt separat prislista. 

t.ex. abonnemang, surf, mm