t.ex. abonnemang, surf, mm

Aktivera mobildata och MMS på Doro 8040

När du aktiverar mobildata har du tillgång till surf även när du är utanför områden där du har WiFi. Följ denna guiden för att komma åt 3G och 4G med ditt abonnemang hos oss på Fello. 

 1. Dra fingret uppåt på startskärmen eller tryck på pilen längst ned på startskärmen

 2. Välj Skiftnyckeln (Ställ in)

 3. Välj Min Internet-anslutning  

 4. Mobildata är aktiverad om fältet bredvid är blått.

 5. För att se över dina APN-inställningar dra uppåt på skärmen.

 6. Tryck på Skiftnyckeln (Ställ in)

 7. Tryck därefter på Allmänt alternativ 

 8. Välj Mer

 9. Välj Mobilnät

 10. Välj Åtkomstpunktsnamn

 11. Här ska du endast ha 2st APN - ett som heter Telia SE WAP och ett Telia SE MMS. Har du fler måste du radera dessa. Om du inte har dessa två får du lägga till de manuellt genom att klicka på Lägg till. 

 

Inställningar för mobildata:

Namn: Telia SE WAP

APN: online.telia.se

MCC: 240

MNC: 01

Verifieringstyp/Autentiseringstyp: PAP

APN-typ: default,supl

Tänk på att du kan behöva kryssa för MVNO, välja SPN och skriva Fello.

 

Inställningar för MMS:

Namn: Telia SE MMS

APN: mms.telia.se

MMSC: http://mmss/

MMS-proxy: 193.209.134.132

MMS-port: 80

MCC: 240

MNC: 01

Verifieringstyp/Autentiseringstyp: PAP

APN-typ: mms

Tänk på att du kan behöva kryssa för MVNO, välja SPN och skriva Fello.

 

Tryck på de tre prickarna uppe i högra hörnet. Tryck sedan på Spara APN
Har du två APN, ett för mobildata och ett för MMS kan du starta om din mobiltelefon. Kom ihåg att du behöver ange din pinkod vid omstart. 

Om det finns en svag rund ring bredvid Telia MMS kan du behöva markera den så den lyser grönt eller blått. Detta är bara om MMS inte skulle fungera efter att alla inställningar är rätt. 

t.ex. abonnemang, surf, mm