t.ex. abonnemang, surf, mm

Spendera längre tid inom EU/EES, hur blir det med avgifter för förbrukningen?

Har du planer på ge dig iväg på äventyr till ett eller flera länder inom EU/EES under en längre period? Då är det bra om du har koll på att det kan tillkomma extra avgifter för röstsamtal, sms och datatrafik (innefattande mms), utöver din fasta månadsavgift för abonnemanget.

Din förbrukning utanför Sverige kommer att mätas med hjälp av trafikdata och uppkopplingar som sker på ditt abonnemang. Om majoriteten av din trafikdata och dina uppkopplingar (både konsumtion och närvaro) under minst fyra månader har skett utanför Sverige men inom EU/ESS, kommer du få ett sms skickat till dig. Du kommer i detta uppmärksammas på att Fello kan börja ta ut extra avgifter för din användning, om du inte inom två veckor börjar använda abonnemanget i Sverige majoriteten av tiden. Du kommer också informeras om extraavgifter som gäller för dina eventuella ytterligare röstsamtal, sms och datatrafik under din utlandsvistelse.

Extraavgifterna kommer att läggas på som en tilläggskostnad på din nästa månadsfaktura, utöver din fasta månadsavgift. Du kommer med andra ord kunna fortsätta använda ditt abonnemang utanför Sverige även om du är borta längre perioder, bara det att du kan börja debiteras särskilt för användningen efter ett tag.

Roamingpriser som gäller vid vistelse inom EU/EES under längre period än 4 månader:
- Utgående samtal inom EU/EES: 40öre/min
- Inkommande samtal inom EU/EES: 13öre/min
- SMS: 13öre/SMS
- Data: 57kr/GB

------

För dig som åker på kortare semesterresor är allt som vanligt. För dig gäller fortfarande samma schyssta villkor om fri roaming inom EU/EES. 

För dig som jobbpendlar, kanske till Norge eller Danmark är det också helt ok att fortsätta använda ditt abonnemang. Det är bara om det skulle visa sig att majoriteten av uppkopplingarna sker i utlandet så kommer du att bli debiterad för trafiken som sker utanför Sverige. Vi kommer att meddela dig per SMS om så är fallet. Men sålänge majoriteten av uppkopplingarna sker i Sverige kan du använda ditt abonnemang utan att betala extra. 

t.ex. abonnemang, surf, mm