t.ex. abonnemang, surf, mm

Vad kan tillkomma för avgifter om jag skall resa inom EU/ESS

Det finns vissa avgifter som kan tillkomma om man reser utanför Sverige men inom EU/ESS. Dessa kan vara bra att känna till så att man är uppmärksam när du är ute och reser: 

  1. Det kan tillkomma avgifter för Roaming om du befinner dig på en båt t.ex mellan Sverige och Danmark eller på Öresundsbron och inte har tillgång till en mast på fastlandet. Då kommer din mobil att koppla upp sig mot en Satellit och detta är inte fritt (data, samtal och SMS/MMS). Priserna för att vara uppkopplad mot satellit kan variera så för att vara på säkra sidan rekommenderar vi att sätta telefonen i flygplansläge om du ska ut på havet.

  2. Det kan tillkomma avgifter om du ringer betalsamtal. Det kan t.ex vara om du befinner dig i Italien och ringer till en kundservice för ett hyrbilsföretag eller annat företags kundservice. Dessa samtal, där företaget som man ringer till tar betalat för samtalet, ingår inte utan debiteras separat utöver den fasta månadskostnaden. 

  3. Det kan tillkomma avgifter om din telefon kopplar upp sig mot en operatör i ett angränsande land som inte tillhör EU/ESS. T.ex om du är i Grekland och kopplar upp dig mot en mast i Turkiet eller om du är i Frankrike och kopplar upp mot en mast i Monaco. Håll därför extra utkik om du är nära landgränser och lås din telefon till en operatör i EU-landet som du befinner dig i så att telefonen inte kan kopplas upp per automatik mot ett annat land. 

  4. Fello tillämpar så kallad "Fair use policy" vilket betyder att din förbrukning utanför Sverige kommer att mätas med hjälp av trafikdata och uppkopplingar som sker på ditt abonnemang. Om majoriteten av din trafikdata och dina uppkopplingar (både konsumtion och närvaro) under minst fyra månader har skett utanför Sverige men inom EU/ESS, kommer du få ett sms skickat till dig. Du kommer i detta uppmärksammas på att Fello kan börja ta ut extra avgifter för din användning, om du inte inom två veckor börjar använda abonnemanget i Sverige. Du kommer också informeras om extraavgifter som gäller för dina eventuella ytterligare röstsamtal, sms och datatrafik under din utlandsvistelse.
    Extraavgifterna kommer att läggas på som en tilläggskostnad på din nästa månadsfaktura, utöver din fasta månadsavgift. Du kommer med andra ord kunna fortsätta använda ditt abonnemang utanför Sverige även om du är borta längre perioder, bara det att du kan börja debiteras särskilt för användningen efter ett tag.

 

t.ex. abonnemang, surf, mm