Betalning och leverans

Betalning

Fello erbjuder två olika betalningsalternativ för att du ska kunna välja det som passar dig bäst, faktura- och kortbetalning.

Fakturabetalning

Om du väljer betalning mot faktura görs en kreditkoll. Fakturan skickas den andra tisdagen varje månad och du betalar den fasta abonnemangsavgiften för innevarande månad. Avgifter som inte ingår i den fasta abonnemangsavgiften faktureras i efterskott. Observera att första fakturan kan innehålla mer än en månads abonnemangsavgift beroende på när du aktiverat ditt abonnemang.

E-postfaktura

Fakturan skickas kostnadsfritt (0kr) till den e-postadress du angett vid beställningstillfället.

Pappersfaktura

Väljer du att få din faktura som pappersfaktura hemskickat tillkommer en faktureringsavgift på 29:-

E-faktura

E-faktura tecknar du själv genom din internetbank utan extra kostnad.

Autogiro

Autogiro tecknar du själv genom din internetbank utan extra kostnad. Observera att det kan ta upp till fem arbetsdagar innan ditt autogiro aktiverats och månadsfakturering redan kan ha skett under dessa dagar. Beloppet dras från ditt konto på förfallodagen. Misslyckas betalningen görs ytterligare två försök, om dessa försök misslyckas skickas det en påminnelse med påminnelseavgift på 60kr till dig per post.

Kontokortsbetalning

Väljer du kontokortsbetalning via DIBS görs ingen kreditkoll och du betalar din månadsavgift för kommande månad. Vid beställningstillfället reserveras ett belopp motsvarande sju dagars abonnemangsavgift från ditt konto. Görs en aktivering av abonnemanget inom sju dagar släpps reservationen tillbaka till dig och betalning för resterande månad sker. Aktiveras abonnemanget senare än de sju dagarna görs en ny reservation av sju dagars abonnemangsavgift löpande fram till det att du aktiverar ditt abonnemang och det reserverade beloppet släpps. Därefter sker fortsatt betalning i förskott tre dagar innan månadsskifte. Nekas den första betalningen sker ett nytt försök dagen efter, d.v.s. två dagar innan månadsskifte, och sista försöket sker dagen innan månadsskiftet. Har inte betalning kunnat genomföras under dessa tre dagar stängs ditt abonnemang av och du måste kontakta kundtjänst för att aktivera det igen. Fello uppfyller kraven för PCI DSS genom DIBS samt innehar ett ssl-certifikat.


Leverans

Du har alltid fri frakt på din beställning som levereras med post direkt i din brevlåda. Har du valt att ditt abonnemang ska aktiveras direkt eller inom 15 dagar skickas ditt SIM-kort inom 5-10 arbetsdagar till den adress som angetts vid beställningstillfället. Om nummerflytt (portering) beställts kan ytterligare leveransdagar tillkomma. Vid en begärd nummerflytt (portering) av ditt befintliga mobilnummer till Fello skickar vi ett SMS till dig när porteringen är godkänd och meddelar vilket datum ditt Fello- simkort aktiveras. Om nummerflytten nekas av din nuvarande operatör kontaktar vi dig och meddelar vad som orsakade att nummerflytten nekades så du kan ta kontakt med din nuvarande operatör. Vid eventuella förseningar med din leverans meddelar vi dig per e-post eller sms.

Har du valt ett aktiveringsdatum mer än 15 dagar fram i tiden skickas ditt SIM-kort ca 10 dagar före aktiveringsdatumet.


Ångerrätt

Om du köpt en produkt eller ett abonnemang från Fello på annat sätt än i butik, t.ex. på internet eller över telefon, har du rätt att ångra ditt köp.

Vid köp av abonnemang

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen då avtalet med Fello ingicks (vanligtvis den dag du köpte abonnemanget). SIM-kort, koder och annan dokumentation som du mottagit från Fello ska skickas tillbaka till Fello. Du betalar för returfrakten och är ansvarig för att försändelsen kommer fram till Fello. Har du betalat något i förskott, innan du ångrar dig, kommer Fello att återbetala samma summa. Återbetalning sker inom 14 dagar räknat från den dag Fello tog emot returen.

Har du börjat använda abonnemanget innan du ångrar dig kommer Fello att ta betalt för den användningen.

Vid köp av hårdvara (t.ex. en telefon)

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen då du tog emot varan. De varor du köpt ska då returneras till Fello. Du betalar för returfrakten och är ansvarig för att varan kommer fram till Fello oskadd.

Har du betalat något för varan, innan du ångrar dig, kommer Fello att återbetala samma summa. Återbetalning sker inom 14 dagar räknat från den dag Fello tog emot varan. Varan ska returneras med samtliga tillbehör, förpackning, manualer etc.

Du får testa varan i syfte att utvärdera om du vill behålla den eller ej, innan du ångrar dig. Om användningen skadar varan eller går längre än vad som är nödvändigt för att utvärdera ditt köp har Fello rätt att ta betalt för eventuell värdeminskning.

Hur du ångar ditt köp

Du ångrar ditt köp genom att, inom 14-dagarsfristen, skriftligen meddela Fello att du önskar ångra dig. Vi rekommenderar att du gör det genom att skicka ett e-post till hello@fello.se. Fello kommer då att förse dig med ett returnummer och en returadress.


Avbetalningsköp

Fello erbjuder sina kunder att finansiera köp av hårdvara genom delbetalning. Sådan delbetalning kan erbjudas antingen av Fello direkt, eller genom samarbetspartner till Fello. Fello kan också komma att överlåta sin rätt att ta betalt till sådan samarbetspartner efter det att köpet skett. Om sådan överlåtelse sker så kommer du att få information om detta. Du ska i så fall betala till den samarbetspartner som Fello angett.

Det tillkommer aldrig någon ränta vid delbetalningsköp hos Fello. Du betalar alltså samma summa som om du hade betalat direkt – fast uppdelat på ett visst antal månader, plus en uppläggningsavgift (för närvarande 250 kronor). Du kan närsomhelst välja att slutbetala hela beloppet.

För ytterligare information om villkoren för köp på avbetalning, se vårt formulär med Standardiserad europeisk Konsumentkreditinformation.


Garanti och reklamation

Är den vara du köpt defekt eller föreligger något annat fel är det viktigt att du meddelar Fello detta, d.v.s. att du reklamerar felet. Reklamation ska ske inom skälig tid räknat från när du upptäckte, eller rimligen borde ha upptäckt, felet. Rätten att reklamera förfaller 3 år efter att du tagit emot varan.

Utöver reklamationsrätten omfattas varan av garanti. Fello följer de villkor som gäller för respektive tillverkares garanti (t.ex. Apples garantivillkor om du köpt en iPhone). Villkoren för garanti följer av den garantisedel som följer med varan. För att kunna använda dig av garantin är det viktigt att du sparar garantisedeln.

Om du använder dig av garantin eller reklamerar din vara och det, efter undersökning av produkten, visar sig att felet inte omfattas av garantin eller reklamationsrätten så har Fello rätt att ta betalt för felsökningen. Felsökningsavgiften uppgår till 420 kronor, men kan komma att justeras i framtiden. Om så sker kommer Fello att meddela dig detta.