Fello logotyp

Särskilda villkor

Senast uppdaterat: 2021-03-18

1. Rabatter och erbjudanden

1.1 Eventuella rabatter (exempelvis halva priset första månaden) som framgår på fello.se gäller enbart vid nyteckning och en gång per abonnemang.

1.2 Rabatter och erbjudanden som framgår på fello.se från tid till annan gäller inte vid abonnemangsbyte.

1.3 Vid återkommande beställning av abonnemang har Fello rätt att debitera fullpris vid nyteckning även om annat står skrivet på fello.se.

1.4 Kampanjen vid nyteckning "50GB extra surf" gäller i 12 månader från det datum abonnemanget aktiverats.

Detta betyder:

Fello kan erbjuda rabatter men dessa gäller enbart för nya kunder. Beställer du nytt abonnemang flera gånger kan Fello debitera fullpris från start, även om det finns andra erbjudanden vid beställningen.

2. Rabatt genom att bjuda in en vän / vänner

2.1 Kunden har möjlighet att få rabatt på Abonnemanget genom att bjuda in en Nytecknande Kund. Rabatten förutsätter att den Nytecknande Kunden registrerar sig som ny kund hos Fello genom Kundens Rekommendationslänk.

2.2 Om en Nytecknande Kund beställer ett Abonnemang genom Kundens Rekommendationslänk, kommer Kunden att få rabatt på avgiften för sitt Abonnemang. Den rabatt som Kunden kan få framgår under Mina sidor.

2.3 Kundens rabatt gäller för varje Nytecknande Kund som beställer ett Abonnemang genom Kundens Rekommendationslänk. Om Kunden värvar flera Nytecknande Kunder kan Kunden alltså få rabatt på Abonnemanget under flera månader. Den maximala rabatt som Kunden kan få per månad framgår under Mina sidor. Det går endast att bjuda in samma person som Nytecknande Kund en gång.

2.4 Kunden får bara rabatten om den Nytecknande Kundens Abonnemang aktiveras. Om en Nytecknande Kund tecknar ett Abonnemang som inte aktiveras får Kunden inte någon rabatt. Rabatten gäller bara nyteckning och inte för byte av Abonnemang

2.5 Rabatten gäller oavsett vilket Abonnemang den Nytecknande Kunden beställer. Rabatten gäller endast för Kundens fasta månadskostnad för Abonnemanget och inte för Kundens köp av extratjänster, t.ex. extra surf eller samtal till och från utlandet. Rabatten gäller för hela månader, d.v.s. från första dagen i månaden till den sista. Om en rabatt aktiveras mitt i en månad får Kunden rabatten på Kundens nästa månadsbetalning.

2.6 Rekommendationslänken och rabatten är kopplad till ett mobilnummer och gäller bara för det Abonnemang som är kopplat till det aktuella numret. Om Kunden har mer än ett kundnummer eller flera Abonnemang kopplade till samma kundnummer får inte Kunden rabatt för samtliga dessa.

2.7 Outnyttjad rabatt försvinner om Kundens Abonnemang sägs upp, upphör eller stängs av, eller om Avtalet upphör. Outnyttjad rabatt kan aldrig betalas ut som kontanter och kan heller inte sparas om Kunden senare åter blir Kund hos Fello. Rabatten kan inte heller överlåtas till någon annan.

2.8 Det går inte att efterregistrera någon som Nytecknande Kund. Rabatten gäller bara om Nytecknande Kund beställer sitt Abonnemang genom Kundens Rekommendationslänk.

2.9 Fello har rätt att stänga av Kunden från möjligheten att använda Rekommendationslänk, samt att neka Kunden rabatt, om Fello har anledning att misstänka att tjänsten missbrukas på något sätt.

2.10 Närmare information om hur Kunden kan dela sin Rekommendationslänk finns på Mina sidor.

Detta betyder:

Om du bjuder in en vän som ny kund till Fello får både du och din vän rabatt på abonnemangskostnaden.

För att ni ska få rabatten är det viktigt att ni följer våra instruktioner.

Du kan bjuda in hur många vänner som helst, men du kan endast bjuda in samma person som Nyteckad kund en gång.

När du säger upp ditt abonnemang försvinner din rabatt. Du kan inte få ut rabatten som pengar. Du kan inte heller överlåta rabatten till någon annan

3. Beställning av studentabonnemang

3.1 Om Kunden har tecknat ett Abonnemang med studentrabatt har Fello rätt att säga upp studentrabatten utan föregående meddelande när Abonnemanget har löpt i tre år kan Kunden bevisa att denne fortfarande är student kopplas rabatten på igen, under en ny treårsperiod (om inte Kunden eller Fello säger upp Abonnemanget tidigare).

Detta betyder:

Om du beställer studentabonnemang kan Fello avsluta studentabonnemangen om du inte kan skicka in studieintyg.

4. Sparad surf

4.1 Har månadens surf inte använts av Kunden under den aktuella månaden, kommer Kundens oanvända surf att sparas till nästa månad. Hur mycket surf som Kunden kan spara och som Kunden kan förbruka utan extra kostnad framgår av Prislistan. Den sparade surfen följer med om Kunden byter Abonnemang hos Fello (t.ex. uppgraderar eller nedgraderar Abonnemanget).

4.2 Fello förbehåller sig rätten att justera taket för sparad surf beroende på t.ex. Abonnemangets innehåll samt att begränsa tiden för hur länge den sparade surfen kan sparas. Fello förbehåller sig även rätten att ändra villkoren för outnyttjad surf.

4.3 Outnyttjad surf försvinner om Kundens Abonnemang sägs upp, upphör eller stängs av eller om Kunden byter till ett nytt telefonnummer. Outnyttjad surf försvinner också om Avtalet överlåts till annat personnummer eller om Avtalet upphör. Outnyttjad surf kan aldrig betalas ut som kontanter och kan heller inte sparas om Kunden senare åter blir Kund hos Fello.

Detta betyder:

Om du har surf över en månad sparas denna surf. Hur mycket surf som du kan spara framgår av prislistan. Sparad surf försvinner bl.a. om du säger upp ditt abonnemang eller byter till annat telefonnummer.

5. Roaming inom EU/EES

5.1 Kundens rätt att använda Abonnemanget i utländska operatörers mobilnät (inom EU/EES) utan att betala roamingavgift eller andra extra avgifter, gäller under kortare perioder (normalt sett högst fyra månader). Rätten gäller också bara under förutsättning att Kundens Abonnemang har roaming aktiverat. Fello har rätt att tillämpa s.k. ”policy för normal användning”. Kunden kommer alltid bli informerad innan eventuella extra avgifter debiteras. Mer information om detta framgår av Prislistan.

5.2 Extra avgifter kan fortfarande tillkomma om Kunden ringer samtal över satellit (t.ex. ute till havs), betalsamtal eller om Abonnemanget kopplar upp sig mot mobilnät i ett angränsande land (utanför EU/EES).

Detta betyder:

Har ditt abonnemang roaming aktiverat kan du ringa, skicka sms/mms och surfa utan extra kostnad inom EU/EES.

Du kan bli debiterad för förbrukningen inom EU/EES om du ringer via satellit, om du kopplar upp mot ett angränsande land eller om du befinner dig i utlandet under en längre period.

6. Kundens skyldighet att betala

6.1 Om Kunden inte har betalat i rätt tid har Fello rätt att stänga av Abonnemanget, eller vissa av de tjänster som ingår i Abonnemanget. Fello måste dock informera Kunden om att sådan avstängning kan komma att ske inom skälig tid (ett par dagar). Kunden är skyldig att betala för Abonnemanget även för den tid det är avstängt.

6.2 Om Kunden vid flera tillfällen betalar för sent har Fello rätt att säga upp Avtalet med Kunden.

6.3 Fello har rätt att begränsa Kundens möjlighet att köpa eller förbruka sådana tjänster som inte ingår i den fasta månadskostnaden på det sätt Fello bedömer är lämpligt. Fello behöver inte informera Kunden om sådan begränsning på förhand.

Detta betyder:

Ditt abonnemang kan spärras om du inte betalat fakturan. Fello kan spärra ditt abonnemang för betalsamtal och extra kostnader utan att informera dig.

Betalar du fler gånger för sent kan Fello avsluta ditt abonnemang.

7. Kundens ansvar

7.1 Kunden är som utgångspunkt ansvarig för användningen av Abonnemanget, även om denna skett av någon annan än Kunden. Det innebär att Kunden måste betala för kostnader som uppstår om t.ex. någon annan ringer dyra utlandssamtal med Kundens Abonnemang. Detta eftersom all användning får antas ske av Kunden eller med Kundens godkännande. Om Abonnemanget eller sådana resurser som hör till Abonnemanget (t.ex. SIM-kort eller koder) tappas bort ska Kunden omedelbart meddela Fello detta så att Fello kan spärra Abonnemanget. Kunden är dock skyldig att betala sådana fasta avgifter som gäller för Abonnemanget även under sådan tid som det är spärrat.

7.2 Kundens ansvar för Abonnemanget och dess förbrukning gäller även i det fall Abonnemanget används av Kundens barn. Om Kunden beställt Fellos abonnemang till personer under 18 år kan Kunden hålla koll på Abonnemanget genom att spärra det för extra kostnader (t.ex. köp av extra surf, betaltjänster och samtal till utlandet). Abonnemanget är inte spärrat per automatik . Mer information om sådana abonnemang finns att hitta här.

Detta betyder:

Håll koll på din mobil.

Du är ansvarig för vad du gör med Abonnemanget. Detta gäller även om Abonnemanget används av någon annan.

Varför Fello?

Det spelar egentligen ingen roll vad vi säger, det är våra fellos du ska lyssna på. Därför finns vi att recensera på Trustpilot.

Se alla omdömen

Fello logo

Fello en del av Telia Sverige AB. Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg

© Telia Sverige AB 556430 - 0142